Comité Français des Études Byzantines
UniFR Logo

Document

Contact

  Typika > Areia Monastery Typikon > Details of document


  Areia Monastery Typikon


  Name
  Areia Monastery Typikon
  Bibliographical reference
  G. A. Choras, He “hagia mone” Areias en te ekklesiastike kai politike istoria Naupliou kai Argous (Athens, 1975), 244-252.
  Issuing Authority
  Ecclesiastical tribunal
  Type of document
  TYPIKON
  Date
  ca. 1149
  Updated at
  January 1, 2014 00:00
  <<<
  >>>

  Show all the artefacts related to this document


Document

Contact

Comité Français des Études Byzantines © 2019