Comité Français des Études Byzantines
UniFR Logo

Document

Contact

  Typika > Areia Monastery Memorandum > Details of document


  Areia Monastery Memorandum


  Name
  Areia Monastery Memorandum
  Bibliographical reference
  G. A. Choras, He “hagia mone” Areias en te ekklesiastike kai politike istoria Naupliou kai Argous (Athens, 1975), 239-244.
  Issuing Authority
  EPISCOPAL
  Type of document
  Memorandum
  Date
  October 1143
  Updated at
  January 1, 2014 00:00
  <<<
  >>>

  Show all the artefacts related to this document


Document

Contact

Comité Français des Études Byzantines © 2019